شهرهای الکترونیک استان : در صورتی که سایر شهرهای استان شما نیز الکترونیکی شده باشد ، شما قادر می باشید از منوی روبرو وارد سایر شهرها شوید. توجه فرمایید که شما می توانید با نام کاربری و کلمه عبور خود نیز وارد قسمت عضویت این شهرها شوید و به کلیه امکانات کاربری خود دستیابی پیدا کنید. برا برای مشاهده نقشه شهرهای الکترونیک ایران اینجا را کلیک کنید.
خدمات دولت به شهروندان خدمات دولت به بخش خصوصی خدمات الکترونیک دولتی ، خدماتی هستند که از طرف سازمان ها و ادارات دولتی ارائه می شود. این خدمات در دو بخش : خدمات دولت به شهروندان - خدمات دولت به بخش خصوصی ، برای شما ارائه شده است.
هفته وحدت بازدید مرکز رشد خرید شارژ
برای استفاده از تمامی
امکانات خدمات شهر
الکترونیک نیاز به
عضویت دارید.
امروز:
اوقات شرعی:
اذان صبح :
طلوع آفتاب :
اذان ظهر :
غروب آفتاب :
اذان مغرب :
آب و هوای امروز
بیشترین دما : 30 درجه سانتیگراد
کمترین دما : 12 درجه سانتیگراد
جهت وزش باد : شمال به جنوب
سرعت وزش باد : 5 Km/H
میزان دید : 5 کیلومتر
میزان بارش باران : صفر
خدمت الکترونیک
 عنوان خدمت : بیمه دانا/ بیمه عمر/ بیمه حوادث گروهی
 نوع دسترسی : حضوری
 آدرس اینترنتی :
 تلفکس:
 سامانه پیام کوتاه:
شرح خدمت
بيمه هاي عمروحادثه گروهي فوايد بسياري دارد كه مهمترين آنها عبارتند از :
الف) تامين آتيه ( از آنجاييكه دربيمه عمر ، بيمه گر متعهد است درقبال دريافت حق بيمه ، درصورت وقوع خطر فوت مبلغي پرداخت كند ، اين به منزله جبران خسارت نيست بلكه تامين آينده اعضاي خانواده است ) .
ب) حمايت خانواده درمقابل نتايج ناشي از فوت سرپرست خانواده .
بيمه هاي عمر وهمچنين حوادث به عنوان يك اصل خدماتي وتوليدي ، پاسخ گوي نياز هاي اصلي واساسي افراد بسياري است . انسان هاي زيادي نسبت به خريد بيمه هاي عمروحادثه اقدام مي نمايند كه از احتمال محروم شدن وابستگان خود ازيك درآمد مستمر وهميشگي نگرانند . انسان ها نياز به تامين دارند واين نياز ، ريشه در غريزه آدمي براي ثبات وبي نيازي دارد . بنابر اين بيمه هاي عمروحادثه درپاسخ گويي به اين نياز ها ي انساني نقشي اصلي وسازنده خواهند داشت .
ج) اثرات اقتصادي ، اجتماعي بيمه هاي عمر وحادثه گروهي:
مجموعه آثار بيمه هاي عمر وحادثه گروهي دراقتصاد ملي كشور ، نه تنها عامل پرداخت سرمايه به خريداران بيمه هاي عمر يا بازماندگان آنهاست ، بلكه بيمه هاي عمر وحادثه مجموعه اي از عمليات مالي fاقتصادي ويك بخش توليدي وفعاليت اجتماعي است ،كه از سوي شركتهاي بيمه انجام مي پذيرد و مي تواند سهم موثر ونقشي سازنده در بالا بردن سطح توليد ودر آمد ملي داشته باشد، بيمه هاي عمر وحادثه از مبناي اقتصادي زندگي انسان ها حراست مي كند ودرواقع سرمايه بيمه نامه ها رامي توان هم طراز وهم ارزش زندگي دانست .البته بايد اذعان نمود كه ارزش زندگي براي خود شخص وبراي افراد وابسته به او وراي اين جمع بندي ها وارزش گذاري هاست . لذا معادل قراردادن سرمايه بيمه اي با زندگي انساني نمي تواند معنا ومفهومي داشته باشد وبه همين جهت بايد پذيرا شد كه بيمه هاي عمر وحادثه با ارزش انساني بستگي ندارد ، بلكه با ارزش هاي اقتصادي زندگي مرتبط است وپاسدار ارزش مادي واقتصادي از دست رفته افراد است .با ازدست دادن سرپرست يا نان آورخانواده علاوه برتهديد موقيعت اقتصادي آن خانواده درصورت ضعيف بودن بنيه مالي ، موقعيت اجتماعي آن خانواده نيز درمعرض خطرقرارمي گيرد دراينجاست كه با وجود پوشش بيمه اي عمروحوادث ودريافت مبلغي از شركت بيمه تحت عنوان سرمايه بيمه كه مورد تعهد شركت بيمه گر مي باشد بسياري از مشكلات وچالشها به آساني قابل حل مي باشد واين خودسبب دلگرمي خانواده هاي تحت پوشش اين نوع بيمه وحفظ كانون گرم آنها مي گردد.
مراحل اصلی خدمت
" اطلاعات در حال تکمیل است"
مدارک مورد نیاز
" اطلاعات در حال تکمیل است"
سایر توضیحات
فرم های مورد نیاز
نام و نام خانوادگی متولی خدمت
-
سمت متولی به خدمت
-
تلفن تماس با متولی خدمت
-
شماره اتاق متولی خدمت
-
مراکز ارائه کننده خدمت
قوانین مربوطه خدمت
هزینه های خدمت
-
دستگاه های مرتبط
-
مدت زمان اجرای خدمت
-
شرایط خاص خدمت
-
تصویر گردش کار
  تعداد بازدید : 1